Ana Scrie Frumos Fara Ganduri Ascunse

Termenul „informatică” desemnează știința procesării sistematice a informației, în special a procesării cu ajutorul calculatoarelor. Termenul englezesc corespunzător este Computer Science (știința calculatoarelor). Istoric, informatica s-a dezvoltat ca știință din matematică, în timp ce dezvoltarea primelor calculatoare își are originea în electrotehnică și telecomunicații. De aceea, calculatorul reprezintă doar dispozitivul pe care sunt implementate conceptele teoretice. Informaticianul olandez Edsger Dijkstra afirma: „În informatică ai de-a face cu calculatorul, așa cum ai în astronomie cu telescopul”.

Materia școlară informatica clasa a 12-a are, la fel ca și matematica, implicații profunde în multe alte domenii ale științei. Dacă prin matematică se înțelege un „sistem de gândire formal”, atunci informatica se concentrează pe ceea ce este „formal realizabil”, adică ceea ce este realizabil din punctul de vedere al mașinii. Informatica este considerată de către mulți profesori și chiar și elevi, cea mai importantă materie, iar orele de informatică ar trebui sa fie unele dintre cele mai serios tratate. Toate informațiile pe care le pot deprinde vor fi transmise de către profesori prin intermediul unui manual informatica clasa 12, sau prin studiul individual al fiecărui școlar. Elaborate pe teme precum baze de date, sisteme de gestiune a bazelor de date sau programare web pentru elevii filierei teoretice și vocaționale, sau în domeniul vast al programării pentru elevii pe profil de matematică-informatică intensiv, manualele vin în sprijinul tuturor celor care își doresc să studieze această ramură aflată în continuă ascensiune și dinamică.

În prezent, informatica își găsește aplicații în toate domeniile vieții. Prezența ei este puternic amplificată de impactul pe care îl are Internetul. Rețeaua la nivel mondial a revoluționat comunicarea dintre companii, logistica, mass-media, dar și viața privată a fiecărui individ. Calculatoarele sau computerele pot administra, memoriza, transmite și prelucra o mare cantitate de date într-un timp scurt. Pentru efectuarea unor astfel de operații este necesară o interacțiune complexă între partea fizică sau echipament (în engleză hardware) și partea logică sau programele (în engleză software), care reprezintă domeniile fundamentale de cercetare în Informatică.

Oportunitățile în carieră pentru absolvenții pe profilul informaticii sunt numeroase, în continuare exemplificăm o mică parte a profesiilor de specialitate:

  1. Analistul programator este specialistul care concepe, proiectează, elaborează, testează și dezvoltă sisteme informatice folosind diferite tehnologii hardware și software, elaborează documentația tehnică aferentă, proiectează structura bazelor de date, proiectează site-uri WEB, concepe produse multimedia și oferă consultanță de specialitate utilizatorilor de sisteme informatice.
  2. Administratorul de rețele locale și de comunicații este specialistul care proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii de tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, ce includ lucrul în reţea şi/sau accesul la Internet, asigură securitatea rețelelor locale și de comunicații și oferă consultanță de specialitate utilizatorilor de rețele locale și de comunicații.
  3. Tehnicianul de echipamente de calcul este specialistul care îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere, exploatare şi reparare a echipamentelor de calcul.
  4. Tehnicianul de infrastructură rețele de telecomunicații este specialistul care coordonează lucrările de realizare, dezvoltare şi întreţinere a reţelelor de date, voce şi cablu Tv, asigurând desfăşurarea lucrărilor de cablare structurată, efectuarea reglajelor, măsurarea parametrilor, identificarea şi depanarea deranjamentelor, instalarea reţelelor şi a echipamentelor terminale precum şi propunerea de soluţii de optimizare a acestora.

Așadar, informatica, implicit și informatica clasa 12, este astăzi disciplina aplicată cu cea mai largă utilizare practică, incluzând o varietate de domenii de cercetare, dezvoltare tehnologică, studiu de tehnologie și producție. Nevoia de specialiști în domeniul Informaticii a crescut în mod spectaculos în ultimii ani.